Skip to main content
Ref ID: 37094
Ref Type: Journal Article
Authors: Wang, Tianyi
Wang, Wei
Xie, Guangmao
Li, Zhen
Fan, Xuechun
Yang, Qingping
Wu, Xichao
Cao, Peng
Liu, Yichen
Yang, Ruowei
Liu, Feng
Dai, Qingyan
Feng, Xiaotian
Wu, Xiaohong
Qin, Ling
Li, Fajun
Ping, Wanjing
Zhang, Lizhao
Zhang, Ming
Liu, Yalin
Chen, Xiaoshan
Zhang, Dongju
Zhou, Zhenyu
Wu, Yun
Shafiey, Hassan
Gao, Xing
Curnoe, Darren
Mao, Xiaowei
Bennett, E. Andrew
Ji, Xueping
Yang, Melinda A.
Fu, Qiaomei
Title: Human population history at the crossroads of East and Southeast Asia since 11,000 years ago
Date: 2021
Source: Cell
DOI: 10.1016/j.cell.2021.05.018
Abstract: Past human genetic diversity and migration between southern China and Southeast Asia have not been well characterized, in part due to poor preservation of ancient DNA in hot and humid regions. We sequenced 31 ancient genomes from southern China (Guangxi and Fujian), including two ∼12,000- to 10,000-year-old individuals representing the oldest humans sequenced from southern China. We discovered a deeply diverged East Asian ancestry in the Guangxi region that persisted until at least 6,000 years ago. We found that ∼9,000- to 6,000-year-old Guangxi populations were a mixture of local ancestry, southern ancestry previously sampled in Fujian, and deep Asian ancestry related to Southeast Asian Hòabìnhian hunter-gatherers, showing broad admixture in the region predating the appearance of farming. Historical Guangxi populations dating to ∼1,500 to 500 years ago are closely related to Tai-Kadai and Hmong-Mien speakers. Our results show heavy interactions among three distinct ancestries at the crossroads of East and Southeast Asia.
Volume: 184
Number: 14
Page Start: 3829
Page End: 3841