Skip to main content
Ref ID: 22708
Ref Type: Book Section
Authors: Gani, Nicholas
Title: Ekskavasi di Gua Tupak, Bau, Sarawak: Satu Laporan Awal
Date: 2010
Source: Archaeological heritage of Malaysia (Warisan Arkeologi Malaysia)
Place of Publication: Penang
Publisher: Pusat Penyelidikan Arkeologi Global, Universiti Sains Malaysia
Language: Malay
Abstract: Suvei arkeologi yang dijalankan di kompleks batu kapur di kawasan Bau, Sarawak oleh sekumpulan penyelidik dari Pusat Penyelidikan Arkeologi Malaysia, Universiti Sains Malaysia dengan kerjasama Bahagian Arkeologi, Jabatan Muzium Sarawak telah mengenal pasti Gua Tupak sebagai satu tapak yang berpotensi bagi kajian arkeologi. Ekskavasi arkeologi telah dijalankan di Gua Tupak dan menghasilkan jumpaan pelbagai jenis artifak tinggalan manusia seperti sisa cengkerang, tulang haiwan, tembikar dan artifak batu. Pentarikhan radiokarbon pula menunjukkan bahawa Gua Tupak telah diduduki masyarakat seawal 710 Masihi.
Date Created: 3/31/2014
Editors: Chia, Stephen
Isa, Hamid Mohd
Volume: 3
Page Start: 228
Page End: 242
Series Title: Archaeological Heritage of Malaysia

Keywords