Skip to main content

Search Results


1 results | Sort by:
Type Year Authors Title Source ID
Journal Article 1952 Smit Sibinga, G. L. Pleistocene eustasy and glacial chronology in Java and Sumatra Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands geologisch mijnbouwkundig Genootschap [Smit 1952 #30303]