Skip to main content

Search Results


4 results | Sort by:
Type Year Authors Title Source ID
Book 1898 Pavie, Auguste Recherches sur l'histoire du Cambodge, du Laos et du Siam Mission Pavie Indo-Chine 1879-1895: études diverses [Pavie, 1898 #20017]
Book 1898 Pavie, Auguste Recherches sur la littérature du Cambodge, du Laos et du Siam Mission Pavie Indo-Chine 1879-1895: études diverses [Pavie, 1898 #20018]
Journal Article 1898 Groot, J. J. M. de De antieke ketelkrommen in den Oost-Indische archipel en op het vasteland van zuid-oost-Azie Verslagen en Mededeelingen, K. Academie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde [Groot, 1898 #29631]
Book 1898 Cayley-Webster, H. Through new guinea and the cannibal countries [Cayley-Webster, 1898 #21172]